GEBRUIKT Tama Rockstar spanbok 12"

€ 2,25

GEBRUIKT PRODUCT

Tama Rockstar spanbok

gatafstand binnen 97 mm

gatafstand buiten 177 mm


USED PRODUCT

Tama Rockstar lug

inside hole distance 97 mm

outside hole distance 177 mm